© 2010 Tekst en muziek: Ad Grooten

Van de cd ‘Pater Moeskroen en de Kelten’ (2011)

Ik ben een gelukkig man
Die niet gauw klagen zal
‘k Heb weinig nog te wensen al met al
Toch draai ik ’s nachts in bed
Onrustig heen en weer
En bid stiekempjes tot onze lieve Heer:
‘k Denk dat u mij niet kent, maar beste vent…

Geef me de humor van een Engelsman
En de passie van een Schot
Geef me de wilskracht van de Welshman
En tot slot, lieve God
Laat me zingen als een Ier
Een lied vol melancholie
En dan een vol plezier
Laat me zingen… als een Ier

Ik ben een gelukkig man
Ik doe wat ik wil doen
En dat alles zondermeer met hart en ziel
Toch blijft er dat verlangen
En al geloof ik niet in u, Heer,
Heb meelij met een arme anglofiel
‘k Weet best dat het niet kan, maar beste man…

Geef me de humor van een Engelsman
En de passie van een Schot
Geef me de wilskracht van de Welshman
En tot slot, lieve God
Laat me zingen als een Ier
Een lied vol melancholie
En dan een vol plezier
Laat me zingen… als een Ier

We zouden nergens komen
Zonder onze dromen
Dus zeg me dan: waar droom je van?
Zeg me dan: waar droom je van?

Geef me de humor van een Engelsman
En de passie van een Schot
Geef me de wilskracht van de Welshman
En tot slot, lieve God
Laat me zingen als een Ier
Een lied vol melancholie
En dan een vol plezier
Laat me zingen… als een Ier