Bundel waarin mijn verhaal ‘Leroy viert Koningsdag’ is opgenomen.
Illustraties: Ineke Goes
Ploegsma 2014 (isbn 97890216728)